KURUMLAR BÜNYESİNDE ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ KURULMASI VE FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

KURUMLAR BÜNYESİNDE ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ KURULMASI VE FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

 

KENDİ BÜNYESİNDE ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ KURMAK İSTEYEN, KURUM VE KURULUŞLARA VERECEĞİMİZ ÖZEL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞMEKTEDİR.

  1. KURULUŞ AŞAMASI:

KURUM VEYA KURULUŞUN TEKNİK VE FİZİKİ OLARAK GÜVENLİK RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASI
PERSONEL VE SİLAH KADROSU ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ
ÖZEL GÜVENLİK İZİN BELGESİNİN ALINMASI İÇİN GEREKLİ YASAL PROSEDÜRLERİN TAMAMLANMASI VE İZİN BELGESİNİN ALINMASI
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN KANUN VE YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE SEÇİLMESİ VE KİMLİK KARTLARININ TEMİN EDİLMESİ
KANUN GEREĞİ BULUNDURULMASI GEREKEN KAYIT, KUYUDAT VE DOSYALARIN HAZIR EDİLMESİ
BİRİMDE KULLANILACAK SİLAHIN VE RUHSATININ ALINMASI VE TEÇHİZATIN HAZIR EDİLMESİ
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN GİYECEĞİ KIYAFETİN TASARLANMASI VE ONAY ALINMASI

  1. YÜRÜTME AŞAMASI:

ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİNİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ
KANUN VE YÖNETMELİK GEREĞİ İLGİLİ MAKAMLARA DÜZENLİ OLARAK YAPILACAK OLAN YASAL BİLDİRİMLERİN YAPILMASI VE TAKİBİ
ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTA İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN NÖBET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KONTROL VE DİSİPLİN İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTLARININ SÜRELERİNİN VE YENİLEME İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
ARŞİV İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
VALİLİKLERCE YAPILACAK DENETLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN TAKİBİ
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN GÖREV TALİMATLARININ VE ETİK KURALLARIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
GÖREV BAŞI EĞİTİMLERİ İLE HİZMET İÇİ FARKINDALIK EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ
HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞLARININ ORGANİZASYONU VE İCRA EDİLMESİ
GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER VE İZİN İŞLEMLERİNİN ORGANİZASYONU VE TAKİP EDİLMESİ
KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARININ TANZİM EDİLMESİ VE GÜCEL HALDE TUTULMASI
SİLAHLARIN VE TEÇHİZATIN BAKIMI VE MUHAFAZA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI VE TAKİP EDİLMESİ
MÜLKİ İDARE AMİRLERİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMASI VE TAKİP EDİLMESİ
MEYDANA GELEN ADLİ OLAYLAR İLE İLGİLİ EL KOYMA İŞLEMLERİ VE ADLİ SÜRECİN TAKİBİ
TALEP ÜZERİNE ALARM SİSTEMİ, KAMERA SİSTEMİ VE BEKÇİ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI